Veel bewoners van smarthomes zijn al in wolken met hun slimme huis. Behalve het gelukkig en plezierig wonen komt daar ook steeds meer via het internet op afstand, in the Cloud, besturen en communiceren bij. Een kwestie van vraag naar en het steeds meer op afstand (remote) gaan van toepassingen.

Ook staan lokaal en remote niet perse op afstand van elkaar. Dikwijls zie je een spontane integratie van beide systemen of latere uitbreiding tot. Belangrijke aandrijvers voor in the Cloud vormen het snel uitdijende Internet of Things, het kantoor (thuiswerken) en services in de cloud, videoconferencing, entertainment & gaming, geavanceerde beveiliging in en rondom het huis en groepswerk. Daarnaast kan het hartstikke handig zijn om op afstand de domotica alvast op afstand aan te sturen.

Klik voor bron | Smarthomemagazine.nl

Over de auteur

Ad Min

admin

Leave a Comment