Bij een smarthome voor senioren gaan de gedachten vaak uit naar grijze oudjes die met allerlei hulpmiddelen uit de domotica zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen. Inderdaad voorzien slimme huizen en seniorencomplexen steeds meer in een goede kwaliteit van leven voor de oudedag. Maar de doelgroep is aanmerkelijk groter! Ook vanaf 50+ komen het wooncomfort, veiligheid en gezondheid gestadig onder de vlag van het smarthome voor senioren. Een bloeiende domotica-markt die zijn vruchten voor meer levensgenot op een (wat) oudere leeftijd afwerpt.

Klik voor bron | Smarthomemagazine.nl

Over de auteur

Ad Min

admin

Leave a Comment