Woonhuizen zijn voor 34% verantwoordelijk voor de wereldwijde CO2-uitstoot bij energieconsumptie en -productie. Dit zowel door bewoning als bouw. Voor het bereiken van de klimmaatdoelen in 2030 (uiterlijk 2050) is het daarom dringend noodzakelijk om hier paal en perk aan te stellen. Behalve de uitstoot van CO2 spelen ook nog eens het ongebreideld vrijkomen van stikstof, plastics, giftige producten en woonwarmte plus waterverbruik een rol.

Door de toegenomen nadelige voetafdruk van ons wonen en consumeergedrag komen de drie P’s (People, Planet en Profit) ernstig in gevaar. Onze gezondheid en bestaanszekerheid worden bedreigd en geopolitiek leidt tot oorlogen. De aarde raakt uitgeput, in brand (bosbranden), verdroogt of overstroomt, plant en dier verdwijnen en de economie komt in gevaar. Klimaatschade en ecologische rampen zijn op den duur een stuk duurder dan kortetermijnwinst en werkgelegenheid opbrengen. Tot overmaat van ramp leveren bewierookte technische innovaties regelmatig minder op dan er van verwacht werd. Niettemin biedt ‘smart sustainable living’ weldegelijk uitkomst!

Klik voor bron | Smarthomemagazine.nl

Over de auteur

Ad Min

admin

Leave a Comment