Privacy verklaring

Privacybescherming

 1. Wisehouse.nl vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers van groot belang. Wij behandelen en beveiligen persoonlijke gegevens van gebruikers en website bezoekers dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
 2. Wisehouse.nl gaat vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens van (geregistreerde) gebruikers. Wij verstrekken deze persoonsgegevens alleen aan derden wanneer:
  • een wettelijk voorschrift dat vereist;
  • dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechts verhouding tussen wisehouse.nl en de gebruiker in kwestie;
  • dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures;
  • na schriftelijke toestemming hiertoe door de betreffende gebruiker.
 3. Wisehouse.nl houdt zich in alle gevallen aan de privacy-eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Telecommunicatiewet stellen.

Verwerking van persoonsgegevens

 1. Wisehouse.nl legt je persoonsgegevens vast ten behoeve van de toegang tot onze diensten en/of om je te informeren over voor jou relevante activiteiten en diensten van wisehouse.nl
 2. Als je inzage wilt hebben in jouw gegevens, ze wilt wijzigen kun je dit in je profiel op https://www.wisehouse.nl/account/ doen.
 3. Indien gewenst kun je al je accountgegevens wissen in je profiel op https://www.wisehouse.nl/account/ , na het wissen heb je geen mogelijkheid meer een bijdrage te leveren aan wisehouse.nl
 4. Het wissen van een account verwijdert alleen de profiel gegevens en niet de bijdragen zoals reacties of forumposts e.d. van de gebruiker.

Wisehouse.nl en andere websites

Op Wisehouse.nl vind je links naar andere websites. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van die websites waarna links op Wisehouse.nl verwijzen en voor de manier waarop die websites met jouw gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacy verklaring -indien aanwezig- van de website die je bezoekt.